Bedrijventerrein de Kolk. Foto: RTV Nunspeet

Bedrijventerrein de Kolk. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Vanwege de beperkte levering van stroom door Liander is de uitgifte van gemeentegrond op bedrijventerrein De Kolk vertraagd. Wel zijn er inrichtingsplannen gemaakt die verder worden uitgewerkt.

De gemeente verwacht op zijn vroegst in september duidelijkheid te hebben. Pas dan kan de uitgifte van de kavels worden opgestart. Bedrijven die behoefte hebben aan een stuk grond krijgen dan een uitnodiging om zich in te schrijven. De inschrijving is openbaar en wordt getoetst aan bepaalde criteria.

Deel dit artikel