Enkweg in Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

Enkweg in Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Er komt geen stopverbod langs de Enkweg en geen parkeerverbod langs het deel van de Spoorlaan tussen de F.A. Molijnlaan en de Enkweg. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van ingediende bezwaren. Met het besluit wil het college de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van de Enkweg en Spoorlaan voor al het verkeer in stand houden.

Door het college was 17 augustus 2021 besloten tot het instellen van de verboden. Dat leidde tot het indienen van een bezwaarschrift. De indiener daarvan gaf aan dat de maatregelen onpraktisch en onhandig zijn. Daar zijn ook meerdere voorbeelden van te noemen. Onder andere zouden pakketbezorgers niet meer even stil mogen staan op de Enkweg om een pakket af te leveren.

Het college erkent dit effect te hebben onderschat. Bij het besluit af te zien van het parkeerverbod telt mee dat het gaat om een tijdelijke maatregel. Het nadelige effect weegt niet op tegen het beperkte positieve effect. Als grootste probleem in de Enkweg wordt gezien dat de bussen door deze straat rijden. Zodra de tunnel onder het spoor gereed is rijden de bussen niet meer via deze weg en is het probleem opgelost.

Door een parkeerverbod in te stellen in een gedeelte van de Spoorlaan hebben lijnbussen meer ruimte om te wachten en de draai te maken als er een voertuig geparkeerd staat. In de praktijk is hiervan echter nauwelijks sprake. Dat maakt dat de weg theoretisch optimaal is ingericht voor een probleem dat niet of nauwelijks optreedt. Na realisering van de tunnel is ook dit probleem opgelost.

Deel dit artikel