Gemeentehuis van Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

Gemeentehuis van Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Door de gemeente Nunspeet wordt 215.000 euro subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het geld is bestemd voor maatregelen uit het klimaatadaptatieplan dat in december 2021 door de raad is vastgesteld. Hiermee kunnen maatregelen worden getroffen die tot doel hebben de hitte te bestrijden.

Te denken valt aan het verwijderen van overbodige bestrating, de aanleg van koeltepunten en watertappunten. Het meeste geld, 100.000 euro, wordt ingezet om groene pleinen te creëren. De subsidie wordt aangevraagd via de gemeente Oldebroek die binnen de regio Noord-Veluwe is aangewezen als penvoerder wanneer het gaat om duurzaamheid.

Deel dit artikel