Hazen in het wild. Foto: Pixabay

Hazen in het wild. Foto: Pixabay

NUNSPEET - De minister voor Natuur & Stikstof heeft een definitief besluit genomen over het jachtseizoen 2022/2023. Aankomend jachtseizoen zal de jacht op konijn niet geopend worden. In de provincies Groningen, Limburg en Utrecht geldt dat hetzelfde voor de haas.

Bodemprocedure

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is van mening dat het besluit van de minister onrechtmatig en onnodig is. Willem Schimmelpenninck van der Oije: “het besluit van de minister is gebaseerd op zeer beperkte en onjuiste gegevens. Deze gegevens geven een vertekend beeld en stroken niet met de werkelijkheid”.

Daarom heeft de Jagersvereniging besloten om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. Er wordt met FPG, LTO en NOJG overleg gevoerd om de procedure samen met deze organisaties te voeren.

Kort geding

De jachtseizoenen van haas en konijn breken al spoedig aan. Daarom heeft de Jagersvereniging ook besloten om via een kort geding om een voorlopige voorziening te vragen. Dit zou er voor moeten zorgen dat de jacht op haas en konijn in ieder geval toegestaan blijft totdat er een oordeel is in de bodemprocedure.

Nunspeetse Jagersvereniging

Herman Boonenkamp reageert desgevraagd: “er is voorbij gegaan aan alle tegenargumenten van zowel de landbouw, de jagers (verenigingen) en diverse andere deskundigen. In Nunspeet houden wij ons echter met name bezig met het wildbeheer van z.g. grof wild; ree, hert en zwijn. Wel zien wij de laatste jaren weer hazen in het bos. Konijnen zijn sterk verminderd door mixamatose (virusziekte, red.)”

Schadebestrijding blijft mogelijk

Het besluit van de minister om de jacht op het konijn niet te openen per 15 augustus heeft vooralsnog geen gevolgen voor de schadebestrijding. Op grond van de landelijke vrijstellingslijst blijft het mogelijk om schadebestrijding op konijnen uit te voeren. Datzelfde geldt voor de haas, daar waar er sprake is van een provinciale ontheffing.

Deel dit artikel