Werken aan een Elburger Botter. Foto: Filip Heidinga

Werken aan een Elburger Botter. Foto: Filip Heidinga

ELBURG - Woensdag 16 november tekenden de voorzitters van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Stichting tot behoud van Elburger botters de overeenkomst op het werf van de Botterstichting in Elburg. De samenwerking vindt plaats op het gebied van opleiding, het uitwisselen van vakkennis en algemene ondersteuning van elkaars organisaties.

Henk Walles, voorzitter van de Botterstichting, noemde de dag een mijlpaal: ‘Het begon in 1975 met de restauratie van de EB24. Nu hebben we acht botters in de vaart en plannen om verder uit te bouwen’. Grote drijfveer van de restauraties is het in 2011 gestarte Leerbedrijf. Restauraties worden ondergebracht in het Leerbedrijf en uitgevoerd door leermeesters en hun stagairs. Bij de ondertekening noemde Walles in het bijzonder MBO-stagiaire Femke Nieuwenhuis, die de jongste generatie vertegenwoordigt: ‘We zijn heel blij dat jij hier ook bij bent, samen met je leermeester. We hebben nu onze eigen kennis om de botters te onderhouden. Het Leerbedrijf is cruciaal voor onze stichting’. Voorzitter van het GRC Bert Berghoef benadrukte dat er veel bereikt is door de Botterstichting en het Leerbedrijf.

De samenwerking

Zowel de Botterstichting als het GRC werken aan overdracht van kennis en kunde op het gebied van restauratietechnieken. Het GRC, in 2012 in het leven geroepen door de provincie Gelderland, biedt cursussen en opleidingen aan en wil zich onder andere op die manier ook inzetten voor de Botterstichting. De beide stichtingen zullen bijvoorbeeld gastlessen organiseren en elkaar ondersteunen bij het opleiden van MBO-stagiairs in ambachtelijke houtbewerking. Daarnaast zullen zij elkaar bijstaan in het vinden van restauratieobjecten ten behoeve van het (varend) erfgoed in Gelderland.

Deel dit artikel