NUNSPEET - Op 20 oktober 2022 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het College van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om een noodfonds op te richten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Het college heeft in de vergadering van 15 november met dit voorstel ingestemd. Een voorstel wat betreft een noodfonds voor particuliere inwoners ligt er nu, voor de fondsen betreffende bedrijven, instellingen en verenigingen volgen aparte voorstellen.

De breed gesteunde motie, die de naam ‘Samen meer voor Elkaar’ had meegekregen, gaat wat betreft het College burgemeester en wethouders in de praktijk gebracht worden. Vier maatschappelijke partijen zijn begonnen aan het proces om een stichting op te richten die uitvoering kan geven aan het toekomstige hulpfonds. Deze partijen zijn de Stichting Verborgen Armoede Nunspeet, Stichting Voedselhulp Nunspeet, Diaconaal Platform en Stichting Kringloopcentrum ‘De Cirkel’. Het noodfonds moet dienen om mensen die, met wat voor reden dan ook, wat betreft de bestaande regelingen tussen wal en schip vallen materieel of financieel te ondersteunen.

Rol gemeente

De gemeente Nunspeet wil de stichting faciliteren door een bijdrage te leveren van € 15.000,-. Ook zal de gemeente alle door de stichting ontvangen giften tot en met februari 2023 verdubbelen, tot een maximum van € 75.000,-. Daarnaast stelt de gemeente nog een werkbudget van € 5.000,- beschikbaar voor de stichting. In totaal stelt de gemeente daarmee € 95.000,- beschikbaar ter ondersteuning van het hulpfonds. Het bestuur van de stichting zal niet bij de gemeente liggen, maar bij het samenwerkingsverband tussen de vier maatschappelijke partijen. Waar het geld aan besteed wordt, ligt daarmee in handen van de stichting zelf.

In februari 2023 wordt het hulpfonds geëvalueerd. Er zal worden gekeken wat het effect is geweest van het hulpfonds en hoe de gemeente de stichting, indien nodig, verder zou kunnen ondersteunen.

Deel dit artikel