Nieuwe impuls voor Zwembad de Veldkamp in Wezep - RTV Nunspeet
Ankeiler: Het college van B&W heeft Sportfondsen Oldebroek BV benoemd als exploitant van het zwembad en stelt de gemeenteraad voor om hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen.

- Het college van B&W heeft Sportfondsen Oldebroek BV benoemd als exploitant van het zwembad en stelt de gemeenteraad voor om hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen. Met een investering én een exploitant kan het lokale zwembad in Wezep blijven bestaan.

De financiële positie van het zwembad was niet langer houdbaar, daarom gaf de exploitant aan te moeten stoppen. In maart dit jaar volgde een enquête onder inwoners en gebruikersgroepen. De uitkomsten daarvan gebruikten we bij de nieuwe openbare aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad. Geïnteresseerde partijen konden zich inschrijven en in 2021 is er een intensief aanbestedingstraject doorlopen met verschillende aanbieders om met ingang van 1 januari 2022 weer een exploitant te vinden.

Enquête
Voor de toekomst van Zwembad de Veldkamp was het belangrijk om te weten wat inwoners van het zwembad vinden én welke wensen en behoeften zij hebben. Daarom hield de gemeente een enquête. Ruim 1800 inwoners gaven hun mening, boven verwachting veel. “We vinden het belangrijk dat de exploitant met de uitkomsten aan de slag gaat om meer bezoekers naar het zwembad te krijgen. Een gevarieerder aanbod en ruimere openingstijden zijn hierbij belangrijk”, zegt wethouder Bob Bergkamp.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om jaarlijks 219.000 euro te investeren in Zwembad de Veldkamp. En Sportfondsen het zwembad te laten exploiteren vanaf 1 januari 2022 voor een periode van tien jaar. “Mijn inzet is altijd geweest om het zwembad open te houden, het is een belangrijke voorziening voor onze inwoners”, zegt de wethouder. “Exploiteren zonder gemeentelijke bijdrage is helaas buitengewoon lastig. Met de investering én Sportfondsen Oldebroek BV als exploitant kan ons lokale zwembad blijven bestaan.”

Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van de financiën voor Zwembad de Veldkamp.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.