Geen extra bebording bij speeltuin aan de Prins Frederikstraat in Nunspeet - RTV Nunspeet

- CDA Lokaal vangt bot bij het college van burgemeester en wethouders met het verzoek een waarschuwing te plaatsen bij de speeltuin aan de Prins Frederikstraat in Nunspeet voor overstekende kinderen.

Door het college wordt aangegeven dat men terughoudend is met het plaatsen van extra bebording. Men vindt het vanzelfsprekend dat binnen woonwijken – waar een maximum snelheid geldt van 30 km per uur – kinderen spelen.

Het plaatsen van borden wordt daarom als overbodig gezien omdat de weggebruiker binnen de betreffende zone altijd rekening moet houden met spelende kinderen. Extra bebording wekt volgens het college de indruk dat op andere locaties minder aandacht geschonken hoeft te worden aan spelende kinderen.

Ook wordt gemeld dat 85 procent van de weggebruikers zich houdt aan de geldende maximumsnelheid. Er is wel overleg gevoerd met de bewoners van de betreffende straat.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.