Ankeiler: Er komt binnen de raadscommissie Ruimte een discussie over de verhoging van de maximum snelheid van dertig naar vijftig kilometer op de Industrieweg en de Kienschulpenweg.

- Er komt binnen de raadscommissie Ruimte een discussie over de verhoging van de maximum snelheid van dertig naar vijftig kilometer op de Industrieweg en de Kienschulpenweg. Dit op verzoek van Koos Meijer (CDA Lokaal).

De verhoging van de snelheid maakt deel uit van de herinrichting van de Stationsomgeving maar stuit volgens Meijer op veel bezwaren bij aanwonenden. Door de verhoging te behandelen in de commissie krijgen die de kans hun bezwaren in het openbaar te uiten. Uitzondering op het vijftig kilometer regime is het wegvak Jan Topweg/ Kienschulpenweg. Dit kruispunt is een aantal jaren geleden heringericht en is nu dertig kilometer per uur en blijft ook in de toekomst op deze maximum snelheid. Dit omdat hier sprake is van een druk kruispunt met overstekende kinderen.

De maatregelen zijn pas haalbaar als de herinrichting van de Stationsomgeving is afgerond. Dat geeft wethouder Mark van de Bunte aan naar aanleiding van vragen over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Op verzoek van de fracties komt er een planning wanneer plannen kunnen worden uitgevoerd omdat men vreest dat deze anders te lang in de wacht blijven staan. Er moet haast worden gemaakt met een plan voor het parkeren van fietsen in het centrum waarbij ook plek moet zijn voor minder validen om hun voertuig te stallen.

Parkeren beter zichtbaar

Er moet beter zichtbaar worden waar geparkeerd kan worden omdat sommige terreinen vol staan en er plek genoeg over is op andere terreinen. Gekeken wordt of bij de afslag Nunspeet Epe van rijksweg A28 automobilisten al kunnen worden verwezen naar het centrum van Nunspeet om ook zo de parkeerdruk beter te spreiden.

Fietsenplan onder de aandacht

Verder moet er haast worden gemaakt met het fietsenplan. De mogelijkheid voor een wild signalering zou besproken moeten worden. Deze is al aangelegd aan de Leuvenumseweg in Harderwijk. Wellicht is dit ook haalbaar langs de Elspeterweg tussen Nunspeet en Elspeet om het aantal aanrijdingen met wild terug te dringen. CDA Lokaal wil dat wordt gekeken of voor alle wegen in het centrum een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur kan worden ingevoerd.

Wethouder Van de Bunte vreest voor de kosten die hieraan zijn verbonden omdat de wegen dan heringericht moeten worden en asfalt vervangen door klinkers. Gepleit wordt voor flitscontroles met een lasergun om snelheidsovertreders aan te pakken. Er komt verder een visie voor het plaatsen van laadpalen, zij het pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Openbaar vervoer in alle kernen moet gewaarborgd blijven. Indien mogelijk neemt Nunspeet deel aan een pilot om boa's ook te laten controleren op verkeersovertredingen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Deel dit artikel