Bevat Video: Video
Ankeiler: Het grote datacentrum van facebook dat in Zeewolde moet komen, houdt ook buurgemeente Harderwijk bezig.

- Het grote datacentrum van facebook dat in Zeewolde moet komen, houdt ook buurgemeente Harderwijk bezig. De Veluwse visserstad zit niet aan de tafel waar de beslissingen worden genomen, maar wordt wel overal genoemd in de plannen. Zo zou de restwarmte van het datacentrum gebruikt kunnen worden om een aantal huizen in Harderwijk te verwarmen. GroenLinks Harderwijk maakt zich grote zorgen om en heeft vragen gesteld over de kwestie.

Arthur Beek, GroenLinks Harderwijk-Hierden: "Ten eerste gebruiken datacenters zeer veel energie. Het datacenter in Zeewolde zou evenveel energie verbruiken als 460.000 gezinnen. Op dit moment wordt er vol ingezet op het opwekken van groene energie. We moeten er voor zorgen dat deze nieuw opgewekte groene energie naar de burgers van Nederland gaat, en niet naar de multinationals."

Tekst gaat verder na de video:

GroenLinks maakt zich zorgen om de milieueffecten van het nieuw te bouwen datacentrum. Met name over wat er met het koelwater gebeurt: "Het water dat in de Wolderwijd geloosd zal worden zou vermoedelijk chemische stoffen bevatten blijkens de Milieueffectrapportage. Dit zou direct impact kunnen hebben op onze leefomgeving."

Volgens de gemeente Zeewolde wordt er geen koelwater van het datacenter geloosd in het Wolderwijd. Het water wat gebruikt wordt voor koeling wordt onttrokken aan de Hoge Vaart en wordt daarin ook weer teruggeloosd. Het moet daarbij aan de voorwaarden in de vergunning voldoen.

Restwarmte

Bij het gebruik van een Datacenter komt er een grote hoeveelheid restwarmte vrij. In theorie genoeg om zo’n 150.000 huishoudens mee te verwarmen. "Om restwarmte te gebruiken is er echter een rigoureuze voorbereiding nodig wat nog niet het geval is", zegt Arthur Beek. "Daarbij kan de restwarmte niet verder worden vervoerd dan naar Harderwijk en Zeewolde. Harderwijk en Zeewolde tellen samen zo’n 28.000 woningen, dit is maar 17% van het totale aantal huishoudens. Om deze 17% van de totale restwarmte te kunnen gebruiken zou heel Harderwijk en Zeewolde aan een warmtenet moeten worden gesloten in combinatie met een warmtepomp in ieder huis. Het rendement van de hoeveelheid restwarmte dat eventueel gebruikt kan worden ligt dus ontzettend laag. Volgens onderzoeker Daniël van Kessel komt het restwater daarom in de praktijk terecht in de lucht of in de sloot."

Meepraten

De partij vindt het raar dat de gemeente Harderwijk niet betrokken is in de plannen en niet mag meepraten. "Ook de gemeente Harderwijk heeft de burger nog geen concrete informatie verschaft over de gevolgen van het datacenter. Terwijl Harderwijk veelvuldig wordt genoemd in mediaplatforms, interne stukken, onderzoeken en projectontwikkelaars als ‘afzetmogelijkheid’. Een project met zo’n grote impact op natuur, milieu en klimaat moet ook door Harderwijk over meegepraat worden."

Een woordvoerder van de gemeente Zeewolde laat weten: "Wat de restwarmte van het datacenter betreft, is zowel de gemeente Harderwijk als ook provincie Gelderland vanaf het allereerste begin hierbij betrokken. . De gemeente Harderwijk en provincie Gelderland zijn ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep en bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep."

De gemeente Zeewolde heeft toestemming gegeven aan Meta (het moederbedrijf van Facebook), maar ook de landelijke politiek moet toestemming geven. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor de plannen, maar de Eerste Kamer vindt dat de overheid voorlopig geen grond moet verkopen aan Meta. Eerst moeten de regels voor het bouwen van datacentra duidelijk worden vastgelegd.

Meer informatie over het datapark staat op: www.zeewolde.nl/datapark

Deel dit artikel