Ankeiler: Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de leerlingen van de Immanuelschool volgend schooljaar misschien gebruik moeten gaan maken van drie schoolgebouwen.

- Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de leerlingen van de Immanuelschool volgend schooljaar misschien gebruik moeten gaan maken van drie schoolgebouwen.

De Immanuëlschool zit momenteel deels in een dependance aan de Randweg en zal op den duur samen met de Da Costaschool in een kindcentrum (IKC) in Nunspeet-West trekken. De nieuwe Florionschool, Aventurijn, kan dan plaatsnemen aan de Randweg. Een jaar geleden leek het een goede optie dat Aventurijn zich alvast zou gaan vestigen aan de Randweg, met twee klassen. Alleen zijn de leerlingenaantallen van CNS gestegen en is de financiële situatie verbeterd. Daardoor kunnen er meer groepen gevormd worden.

Het nieuwe IKC West laat nog een tijd op zich wachten. Aventurijn zal definitief in het gebouw aan de Randweg trekken. Waar de klassen van de Immanuëlschool straks heen moeten is daarom nu de grote vraag. De kans bestaat dat de klassen van de Immanuëlschool straks misschien verdeeld worden over de locaties Immanuelschool, Randweg en Da Costaschool.

Door middel van een nieuwsbrief stellen de directeuren van de scholen, samen met Stichting Kindcentrum Nunspeet ouders op de hoogte van dit dilemma. Met de gemeente en Aventurijn is gezocht naar een oplossing, maar die zijn allemaal nadelig voor zowel kinderen als medewerkers van de CNS scholen.

Zoeken naar een oplossing

CNS zoekt nu samen met een externe adviseur naar een oplossing. “We houden onze argumenten nogmaals tegen het licht en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen waarbij de gevolgen voor kinderen (BSO), leerlingen (CNS) en medewerkers zo beperkt mogelijk blijven”, zo staat te lezen in de nieuwsbrief.

Vragen in de raad

Ook in de raad is dit nieuws ontvangen. Koos Meijer (CDA Lokaal) kaartte de kwestie donderdagavond aan. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het college van burgemeester en wethouders vasthoudt aan de toewijzing van de school aan de Randweg aan Aventurijn, omdat het verwachte aantal leerlingen door deze school rond de tien leerlingen bungelt. Maar beide scholen hebben baat bij het gebruik van deze school gezien het groeiende aantal leerlingen en de mogelijke uitbreiding van het aantal groepen. Hij vindt dat het college een ander standpunt moet innemen gezien de sterk gewijzigde omstandigheden ten opzichte van het moment waarop het scholenplan is vastgesteld. Hij vraagt het college dan ook het geheel opnieuw te beoordelen.

Volgens wethouder Teeninga lopen er gesprekken om tot een oplossing te komen en wordt de raad over de uitkomst op de hoogte gesteld. Koos Meijer benadrukte nog eens dat het er doordrukken van besluiten alleen maar leidt tot ergernis.

Raadslid Jennifer Elskamp (ChristenUnie) vindt het onacceptabel wat nu gevraagd wordt van kinderen, ouders en leerkrachten. “In de belofte aan het Nunspeetse kind staat duidelijk dat we het belang van de kinderen voorop zullen zetten. Dan is de verdeling van een basisschool over drie locaties niet te verdedigen. We hebben vragen gesteld aan het college en zullen ons ervoor inzetten dat er recht gedaan wordt aan de leerlingen, ouders en leerkrachten.”

Komende week antwoord geven op schriftelijke vragen van de ChristenUnie lukt niet omdat het college komende week geen vergadering houdt.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Deel dit artikel