Ankeiler: Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een zienswijze over het ontwerp worden ingediend.

- Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een zienswijze over het ontwerp worden ingediend. Dat is 116 keer gedaan, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan.

De zienswijzen laten regelmatig een spanning zien tussen natuur en recreatief gebruik van de Veluwe. Er zijn bezwaarmakers die zich zorgen maken over toekomstige recreatiemogelijkheden terwijl anderen vinden dat het plan juist niet ver genoeg gaat in natuurbescherming. Alle indieners zullen een antwoord ontvangen.

Het gaat volgens de provincie niet goed met het Natura 2000-gebied. “Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren”, laten ze weten in een persbericht.

Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet in beton gegoten. De komende jaren worden naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.