Ankeiler: Nunspeet maakt zich zorgen om de toegenomen criminaliteit.

- Nunspeet maakt zich zorgen om de toegenomen criminaliteit. De nieuwe burgemeester Céline Blom wil daar wat tegen doen, maar is geen voorstander van het woord 'crimefighter'. Ze vindt het wel belangrijk om grenzen te stellen en die ook te handhaven. Kort voor zijn vertrek als burgemeester gaf Breunis van de Weerd aan zich vaak een crimefighter te voelen door op de stoel van de rechter te moeten gaan zitten.

In de commissie algemeen beleid werd duidelijk dat de meeste partijen zich zorgen maken over de toename van de criminaliteit in de gemeente Nunspeet. In het afgelopen jaren werden 834 misdrijven gepleegd. Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) vindt vooral de stijging verontrustend als het gaat om fraude, geweld en jeugdoverlast.Ook Karel van Bronswijk (CDA) ziet de negatieve trend en vraagt zich af en die kan worden gekeerd. In antwoord op zijn vragen op meer ondersteuning van de politie door de boa’s geeft teamchef Veluwe Noord Francis Klensman aan dat de politie daar zeker profijt van kan hebben. Maar ook de boa’s hebben het druk en moeten prioriteiten stellen en ze verwacht niet dat daarin snel verandering komt.Burgemeester Blom geeft aan dat wordt gekeken of de taken van de boa’s kunnen worden uitgebreid. Maar hiervoor moet ruimte zijn in de begroting voor 2023 die in voorbereiding is. Aanpak van de diefstal van elektrische fietsen heeft niet de hoogste prioriteit bij de politie maar wordt wel meegenomen. "Liever geven we voorrang aan het oplossen van een geweldsdelict”, aldus Klensman.

Jeugdcriminaliteit

"Toenemende jeugdoverlast is geen Nunspeets verschijnsel maar doet zich landelijk voor", zo geeft Klensman aan. "Het lijkt of de jeugd door corona twee jaar achterstand heeft opgelopen als het gaat om opvoeding. Gekeken wordt hoe op dit gebied een inhaalslag kan worden gemaakt." Toegevoegd teamchef Reinout Bos wil het beeld wel enigszins nuanceren. "Door corona zijn lontjes korter geworden en wordt sneller melding gedaan van jeugdoverlast." Hij vindt dat daarmee meer rekening moet worden gehouden.Cybercriminaliteit neemt steeds grotere vormen aan. Klensman vindt het belangrijk dat nog meer wordt ingezet op preventie en dan vooral gericht op die groepen die het meest de dupe worden van deze vorm van criminaliteit.Meer tijd moet ook worden besteed aan de aanpak van verwarde personen. Via een speciaal project wordt ingezet op een snellere hulpverlening aan deze groep mensen. "Met de jeugd wordt in gesprek gegaan", zo geeft teamchef Klensman aan. Waarbij duidelijke grenzen worden gesteld wat wel en niet mag.

Vakantieparken

Op criminaliteit op vakantieparken is moeilijk vat te krijgen, zo erkent Klensman. Burgemeester Blom geeft aan dat dit punt ook de aandacht van de gemeente heeft en men hierop terug komt. Ook wil ze in gesprek met de horeca.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.