Ankeiler: De agrarische kwekerij aan de Oudeweg 21 in Hulshorst mag het achterste deel van het terrein gebruiken om uit te breiden.

- De agrarische kwekerij aan de Oudeweg 21 in Hulshorst mag het achterste deel van het terrein gebruiken om uit te breiden. Door het college van burgemeester en wethouders is het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Op het perceel is het kweken van onder meer bos- en haagplantsoenen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters en overige sierbeplanting als toegestaan. De uitbreiding is bestemd om gedurende het gehele jaar aan de vraag naar de producten te kunnen voldoen.

Het bezwaarschrift is voor het college wel reden geweest aanvullende onderzoeken toe te voegen aan het benodigde wijzigingsplan. Dat heeft onder meer te maken met de nabijheid van Natura 2000 gebied, de berekening ten aanzien van stikstof en een nadere toetsing Groene Ontwikkelingszone Natuur Netwerk Nederland.

Met de uitbreiding van de tunnelkassen voor de kwekerij Silene wordt het geheel landschappelijk beter ingepast. Met de benodigde werkzaamheden voor de uitbreiding wordt, zo blijkt uit een QuickScan, de Wet Natuurbescherming niet overtreden. Er wordt geen significante verstoring verwacht op de natuur.

De grenswaarde van de uitstoot van stikstof wordt ook niet overtreden. Er zijn geen dieren aangetroffen die vallen onder de lijst van rode soorten die met uitsterven worden bedreigd. Omdat de kweekgoederen onder landbouwzeil staan is het perceel geen voedselbron voor de das.

De steenuil komt ook voor maar op het leefmilieu van deze vogel heeft de uitbreiding geen invloed. De kwekerij is niet geschikt als jacht- en voedselgebied. De omliggende percelen hebben, zo geeft het college aan, in dat opzicht meer potentie gezien de aanwezigheid van graslanden, struwelen en houtwallen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel