Ankeiler: Harderwijk was in de vorige eeuw nauw verbonden met de visserij. De stad was toen een thuishaven van een grote Zuiderzee vissersvloot.

- Harderwijk was in de vorige eeuw nauw verbonden met de visserij. De stad was toen een thuishaven van een grote Zuiderzee vissersvloot. Veel inwoners waren destijds actief betrokken bij én afhankelijk van de visserij. Maar die visserij is voltooid verleden tijd geworden en de ligplaatsen van de botters zijn overgenomen door de pleziervaart.

Zuiderzee

Vroeger werd de visserij niet uitgeoefend met schepen voorzien van moderne technieken. De Zuiderzeebotters waren daarom erg kwetsbaar en vergingen veelal in de talrijke stormen van die tijd. Velen hebben de actieve visserij daarom met hun leven moeten bekopen en hun lichamen werden soms ook nooit meer teruggevonden. Veel Harderwijker families hebben op deze wijze hun dierbaren op zee verloren. Onder hen bevinden zich ook kinderen van 8, 12 en 13 jaar.

Huidige plaquette

In 2008 is ter nagedachtenis aan de op zee omgekomen Harderwijker vissers, een speciaal ontworpen Plaquette onthuld, bij het beeld van het Vissersvrouwtje op de Havendam met de namen van 40 verdronken vissers. Ondanks de moeite die destijds bij de inventarisatie van namen is gedaan, blijkt de lijst van omgekomen Harderwijker vissers in de loop van de tijd helaas niet compleet te zijn. Na uitgebreid vervolgonderzoek blijkt er sprake van 19 ontbrekende namen, terwijl één naam eigenlijk niet op de huidige plaquette thuishoort. Hoe grondig dit aanvullende onderzoek ook heeft plaatsgevonden: het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog andere namen zichtbaar worden.

Nieuw monument

De gemeente Harderwijk waardeert het initiatief van de Stichting Visserijdagen Harderwijk om een nieuw monument te plaatsen in hoge mate. Dit monument geeft in duurzaam en tijdloos Cortenstaal een beeld van een gestileerde golf met een bottermodel voorzien van het speciaal daarvoor geschreven gedicht door Michel Martinus: “Het Laatste Zeil…” De namen van alle 58 vissers zijn, evenals de tekst van het gedicht, in het staal uitgesneden voorzien van hun leeftijd en jaar van overlijden.

Onthulling

Het nieuwe Vissersmonument krijgt een prominente plaats bij het verstilde beeld van de Vissersvrouw met Kind “op het Bargje”, als onderdeel van de gerenoveerde Havendam. Een bijzondere plek in Harderwijk om te herdenken én te herinneren. De officiële onthulling zal, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Visserijdagen Harderwijk, op genoemde locatie plaatsvinden op zaterdag 20 augustus 2022 ’s-middags om 15.00 uur. Na de onthulling is er vervolgens officieel gelegenheid voor het neerleggen van bloemen bij het nieuwe monument door belangstellende personen c.q. organisaties. Degenen die van deze gelegenheid gebruik willen maken worden verzocht dit vooraf kenbaar te maken via het mailadres: ‘mail@robspierenburg.nl’ teneinde een zorgvuldige organisatie daarvan te laten plaatsvinden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel