Ankeiler: World Animal Protection (WAP) wil opnieuw proberen om de verhuizing van twaalf zeezoogdieren van Dolfinarium naar China tegen te gaan.

- World Animal Protection (WAP) wil opnieuw proberen om de verhuizing van twaalf zeezoogdieren van Dolfinarium naar China tegen te gaan. De internationale dierenbeschermingsorganisatie maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen om het welzijn van de dieren.

Donderdag wordt een officieel handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de verhuizing tegen te houden.

WAP wil dat de minister zich houdt aan artikel 4.11 van het Besluit Houders van Dieren. Sanne Kuijpers, Campagnemanager Wilde Dieren bij de organisatie, legt uit wat er in dat artikel staat: "De vergunninghouder verzekert zich er bij een overdracht van dieren van dat de ontvangende partij de dieren houdt, huisvest en verzorgt op een wijze die overeenkomt met de voorschriften in deze paragraaf."

Volgens WAP vallen dierpresentaties - en dus ook dolfijnenshows - onder 'het houden van de dieren'. "Dat zou dus grond moeten vormen om de beoogde verhuizing een definitief halt toe te roepen", aldus Kuijpers.

Kamervragen

De dierenrechtenorganisatie riep het ministerie al eerder op om de verhuizing van de dieren te voorkomen vanwege zorgen over dierenwelzijn. Het lijkt erop dat het Chinese pretpark Hainan Ocean Paradise dieren inzet voor entertainmentshows. In antwoord op Kamervragen stelde minister Adema echter dat het voor de vergunningverlening niet uitmaakt welke kunstjes de dieren in China gedwongen worden te doen.

Onterecht, vindt Kuijpers: "Uit een promotievideo van het Chinese amusementspark, dat door onze Chinese collega’s werd gevonden, blijkt dat de dolfijnen in China straks kunstjes moeten doen die in ons land zijn verboden. De minister zegt dierenwelzijn voorop te plaatsen, maar stelt tegelijkertijd dat dolfijnenshows geen reden zijn om de beoogde verhuizing tegen te houden. Dat is tegenstrijdig, maar ook juridisch klopt het niet."

Fokverbod

WAP pleit al jaren voor een fokverbod voor dolfijnen in gevangenschap. Ook wil de organisatie in gesprek gaan over diervriendelijke opvang voor de huidige generatie showdolfijnen, die na een leven in entertainment niet zomaar terug kunnen naar het wild.

Kuijpers: "Het houden van dolfijnen in gevangenschap voor ons vermaak is in essentie een failliete tak van entertainment. We zien dat steeds meer dolfinaria hun deuren sluiten en opvang voor de dieren zoeken. Gelukkig is er perspectief om ex-showdolfijnen in de toekomst over te plaatsen naar Europese semi-natuurlijke opvangplekken waar hun welzijn centraal staat. Zo wordt daar in Griekenland hard aan gewerkt door onze partner, de Aegean Marine Life Sanctuary."

Eerder al kwamen ook House of Animals en Sea Shepherd in actie tegen de verhuizing. Dat verzoek loopt nog. Het handhavingsverzoek komt daar dus nog bij.

Dolfinarium heeft nog niet gereageerd.

Zie ook:

Deel dit artikel