Bevat Video: Video
Ankeiler: Een natuurherstelproject bij het dorp Hulshorst in de gemeente Nunspeet houdt de gemoederen flink bezig.

- Een natuurherstelproject bij het dorp Hulshorst in de gemeente Nunspeet houdt de gemoederen flink bezig. Volgens boeren komt er bij de werkzaamheden een flinke hoeveelheid methaangas vrij. En dat terwijl boeren juist keihard worden afgestraft als ze methaangas of stikstof uitstoten. Ze vinden het oneerlijk en dreigen de werkzaamheden stil te leggen met blokkades.

Het gaat om natuurgebied de Bloemkampen bij Hulshorst. Er wordt gras en klei afgegraven, waardoor het veen bloot komt te liggen.

Onderzoek

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de beheerder van het gebied, Natuurmonumenten. Die wil niet reageren, maar eerst een onderzoek afwachten. Natuurmonumenten verwijst door naar de gemeente.

De gemeente Nunspeet heeft inmiddels een handhavingsverzoek neergelegd bij de provincie. Maar die gaat daar volgens eigen zeggen niet over: "De provincie geeft een vergunning af als het gaat om de Wet natuurbescherming. In dit geval is dat de Wet natuurbescherming met betrekking tot diersoorten. De gemeente geeft een omgevingsvergunning af. Er ligt zowel bij de gemeente als bij de provincie een verzoek om te controleren op de afgegeven vergunningen. Overigens wordt bij de Wet natuurbescherming niet gekeken naar methaanuitstoot. Dat is op dit moment dus geen onderdeel van de vergunning."

Klimaatakkoord

Methaanuitstoot is wel een onderdeel van het Klimaatakkoord en dat valt onder het ministerie dat bezig is met regelgeving. Maar ook het ministerie zegt er niet over te gaan: "LNV heeft geen betrokkenheid bij dit project en kan ook niet beoordelen of en hoeveel methaangas hierbij vrijkomt. Provincie en gemeente zijn het bevoegd gezag voor respectievelijk vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming en omgevingsvergunningen."

Het ministerie zegt geen opvatting te hebben over deze specifieke, lokale kwestie. "LNV voert wel gericht klimaatbeleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren in de landbouw en het landgebruik. Met de provincies wordt nu gewerkt aan gebiedsplannen om zowel de uitstoot van stikstof terug te dringen als de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel zijn we hard bezig met alle opgaves die liggen in het landelijk gebied: stikstof, waterkwaliteit en dus ook klimaat. De maatregelen die ook methaan gaan reduceren, moeten meelopen in de gebiedsprogramma’s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)."

Kastje-naar-de-muur

Of er daadwerkelijk veel methaan vrijkomt is niet duidelijk. Die vraag ligt nog bij de Wageningen Universiteit. Maar een woordvoerder laat weten dat 'iedereen ramvol zit in de afronding voor kerst'. En zo blijft de kwestie dus vol vragen.

Boer Egbert van de Streek is het bekende kastje-naar-de-muur-verhaal aardig zat. "Er moet worden gehandhaafd. Als de provincie dat niet doet, doen we het zelf. Dan blokkeren we de boel", zegt hij strijdbaar.

In deze video legt boer Egbert van de Streek het probleem uit.

Deel dit artikel