Ankeiler: Net zoals voorgaande jaren stijgen ook dit jaar de gemeentelijke belasting weer met een aantal procent. Het gaat om de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

- Net zoals voorgaande jaren stijgen ook dit jaar de gemeentelijke belasting weer met een aantal procent. Het gaat om de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeente geeft aan het dat door het opvangen van hogere lasten in eerder gevormde reserves en bestaande budgetten de stijging voor de inwoner van Nunspeet beperkt heeft willen houden.

Het OZB-tarief voor het eigenaarsgedeelte van een woning staat voor 2023 op 0,0929% van de WOZ-waarde, tegenover de 0,10% die het bedroeg in 2022. De OZB wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het relevante object, bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw. De gemiddelde WOZ-waarde steeg behoorlijk ten opzichte van het vorige jaar, namelijk met 12,7%. Door deze stijging zal ook de OZB voor veel mensen hoger uit gaan vallen dan in voorgaande jaren. De stijging van ruim 12% is overigens lager dan het landelijk gemiddelde van 17%.

Heffingen

Voor de afvalstoffen- en rioolheffing geldt dat ze met enkele euro's stijgen. Voor een tweepersoonshuishouden gaat de afvalstoffenheffing van € 198,- naar € 200,40. De rioolheffing per woning stijgt van € 125 naar € 132,16. Tegen deze tarieven kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan je bij de gemeente bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op de WOZ-beschikking. Daarnaast kan je aanspraak maken op een bijdrage afvalstoffenheffing. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je inkomen niet boven de inkomensnorm komt en er geen zicht is op een hoger inkomen.

Top vijftig

De gemeente Nunspeet hoort wat betreft de gemeentelijke woonlasten bij de top vijftig goedkoopste gemeentes in Nederland. Volgens het landelijk overzicht van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) staat Nunspeet wat betreft woningeigenaren met een meerpersoonshuishouden op plaats 29. Voor huurders met een meerpersoonshuishouden staat onze gemeente volgens het overzicht op nummer 12.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel