Ankeiler: Inwoners van Hulshorst krijgen woensdag 8 februari de kans mee te praten over de gewenste toekomst van hun plaats voor de komende dertig jaar.

- Inwoners van Hulshorst krijgen woensdag 8 februari de kans mee te praten over de gewenste toekomst van hun plaats voor de komende dertig jaar. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomsten wil de buurtvereniging Hulshorst een dorpenplan opstellen.

Door het bestuur van de vereniging zijn in het verleden meerdere onderwerpen aangekaart bij de gemeente. Dat resulteerde veelal in een ambtelijk antwoord dat weinig bevredigde en eigenlijk ook geen antwoord gaf op de vragen. Om die reden is besloten een dorpsplan op te stellen dat kan worden aangeboden aan de raad zodat op basis hiervan een besluit kan worden genomen over zaken die de inwoners van Hulshorst raken. Het wordt van groot belang gevonden dat de leefbaarheid behouden blijft.

Onder meer speelt de vraag welke woonwensen de inwoners hebben, of er gebouwd moet worden en wat voor soort woningen dan. Onder meer gaat het om de noodzaak woningen met zorg t bouwen of juist voor starters en senioren.

De buurtvereniging hoort ook graag hoe bewoners aankijken tegen de wegen. Bijvoorbeeld als het gaat om het te hard rijden op de Harderwijkerweg maar ook als het gaat om de verkeersveiligheid op de Varelseweg, de Randmeerweg en de Oudeweg.

Aan de inwoners wordt gevraagd hoe om te gaan met het beschermen van de natuur maar dan wel op een wijze dat ook van die natuur kan worden genoten. Ook wil men graag weten aan welke sportvoorzieningen behoefte bestaat. De voetbalvereniging heeft in principe gekozen voor de aanleg van een vierde veld op het terrein van voormalig recreatiepark Landrust. Daarnaast speelt de vraag of hier ook de ijsbaan annex skeelerbaan moet komen en of hier nog meer sportvoorzieningen worden gewenst.

Daarnaast wordt er waarde gehecht aan de wensen die er leven onder de inwoners. Bijvoorbeeld als het gaat om de verkoop van streekproducten maar ook of er bijvoorbeeld behoefte is aan een minimarktje op een dag in de week met een vis-, groente- en kaasboer of een prikpost.

De aanvang is om 19.30 uur in dorpshuis De Wieken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel