Ankeiler: In de commissievergadering Algemeen Bestuur van 14 maart heeft het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, het onderwerp geheimhouding besproken.

- In de commissievergadering Algemeen Bestuur van 14 maart heeft het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, het onderwerp geheimhouding besproken. De fractie is blij dat het gesprek over het opleggen en opheffen van geheimhouding gevoerd werd en kijkt uit naar nieuw beleid dat op dit punt gaat worden opgesteld.

Zowel de fractie van de ChristenUnie als die van de SGP hadden vragen gesteld over geheimhouding in de gemeente Nunspeet. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat er brede steun was voor de suggestie om zorgvuldiger om te gaan met het opleggen van geheimhouding en het opheffen van de geheimhouding als dit niet langer nodig is. In het commissievoorstel dat behandeld werd, wordt bovendien aangegeven dat er wat betreft de naleving van het gemaakte beleid over geheimhouding het nodige te winnen valt.

Vertrouwen

Volgens de ChristenUnie is het van groot belang dat de gemeente een openbaar en transparant bestuur kent. Dit zou het vertrouwen in de overheid van de burger ten goede komen. Fractievoorzitter Gerben Pluim: ‘Het vertrouwen in de overheid heeft de afgelopen jaren een forse deuk opgelopen. Daarom is het heel belangrijk dat besluiten die we nemen in de gemeenteraad in het openbaar worden besproken. Zo kunnen inwoners weten wat er besloten wordt en wat de afwegingen zijn voor het nemen van een besluit. Daar mag alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken. De afgelopen jaren is het aantal geheimhoudingen toegenomen, wat ons betreft een onwenselijke ontwikkeling.’

De bespreking van het onderwerp ziet de fractie als een belangrijke eerste stap van het proces om zorgvuldiger om te gaan met geheimhouding. Het college geeft aan dat zij gaan kijken naar verbeterpunten bij de verdere implantatie wat betreft het beleid omtrent geheimhouding.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel