Ankeiler: Natuurmonumenten heeft verschillende paden en sluippaadjes op en rond het Hulshorsterzand en de omliggende heide en bos verwijderd en een aantal routes aangepast.

- Natuurmonumenten heeft verschillende paden en sluippaadjes op en rond het Hulshorsterzand en de omliggende heide en bos verwijderd en een aantal routes aangepast. Ook zijn in het kader van het broedseizoen een aantal wandel- en fietspaden tijdelijk afgesloten. De maatregelen vloeien voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld.

De natuurorganisatie wil met de maatregelen een balans zoeken tussen het belang van de natuur en het belang van de recreanten die graag van de natuur genieten. Boswachter Afke Vermeer legt uit: ‘Uiteraard staan we als natuurorganisatie voor het beschermen van de natuur, zeker voor bijzondere vogelsoorten en voor het unieke maar tegelijkertijd zeer kwetsbare stuifzand en omliggend heidegebied. Tegelijkertijd willen we de Leuvenumse Bossen, het Hulshorsterzand en de heidegebieden ook tijdens en na het broedseizoen voldoende toegankelijk en beleefbaar houden voor omwonenden en bezoekers. Met deze maatregelen doen we ons uiterste best om die beide belangen zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen.’

Routes

Een aantal paadjes en sluippaadjes worden geheel afgesloten, bijvoorbeeld door bomen en struiken aan te planten op de plek waar de paadjes liepen. Ook de officiële routes worden aangepast. De start van deze routes zal zich hierdoor concentreren op de parkeerplaats Hierderweg en de Brandsweg. Natuurmonumenten geeft aan dat er binnenkort nieuwe bebording met de actuele routes daarop geplaatst zal worden. In het veld zijn de wegwijzers al afgesteld op de nieuwe routes. De actuele routes zijn te vinden in de app NatuurRoutes of op de site van Natuurmonumenten.

Samenwerking

De afsluiting van paden in natuurgebieden doet in de gemeente de nodige stof opwaaien. Vermeer stelt dat ze begrijpt dat het vervelend kan zijn dat een aantal paden wordt afgesloten en routes worden aangepast: ‘Uiteraard wordt de nieuwe situatie voor iedereen even wennen. We vertrouwen er tegelijkertijd op dat de noodzaak van deze maatregelen voor iedereen inmiddels helder is, mede doordat de huidige maatregelen zijn opgesteld in overleg en in directe samenwerking met veel omwonenden, gebruikersgroepen en bewonersorganisaties in de buurt.’

Broedplaats

Met het verwijderen van sluippaden, dichtzetten van een aantal bestaande paden en tijdelijk afsluiten van wandel- en fietspaden dichtbij het zand, wil Natuurmonumenten voorkomen dat vogels gestoord worden bij het broeden. ‘Hoe meer afstand er wordt gecreëerd tussen de verschillende paden, hoe meer gebieden met rust er ontstaan. Die rust kunnen veel op de grond broedende vogels meer dan goed gebruiken', aldus Vermeer.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel