Ankeiler: Een reeks van meldingen bij de gemeente over vallende eikels van een gemeentelijke eikenboom heeft geleid tot een onderzoek van de klachtencommissie.

- Een reeks van meldingen bij de gemeente over vallende eikels van een gemeentelijke eikenboom heeft geleid tot een onderzoek van de klachtencommissie. De klager vond dat hij geen duidelijke antwoorden heeft gekregen van de gemeente. De commissie heeft geoordeeld dat er niet geconcludeerd kan worden dat de gemeente zich onbehoorlijk heeft gedragen of onzorgvuldig heeft gehandeld.

In de toelichting van het besluit van het college om op advies van de commissie de klacht ontvankelijk en ongegrond te verklaren wordt duidelijk dat de correspondentie tussen de gemeente en de klager al enkele jaren speelt. De eerste melding betreffende de boom werd namelijk al in oktober 2020 gedaan. Deze bevatte een vraag over het snoeien van een eikenboom naar aanleiding van vallende eikels en dood hout. Bij controle bleek dat de boom in 2018 gesnoeid was en dat er ‘een niet noemenswaardige hoeveel dood hout te vinden was’. Er werd door de gemeente toegezegd dat de boom in 2021 nog eens ingenomen zou worden. Deze snoei heeft echter nooit plaatsgevonden.

Lawaai

Niet alleen de klager bleek later last te hebben van de eikels, maar ook buren zouden hebben geklaagd over de zogenaamde vruchtval. In september 2022 nam de klager daarom opnieuw contact op met de gemeente, nu vanwege de vele eikels en het lawaai dat de vallende eikels maakten. Een nieuwe afspraak tussen klager en gemeente wees uit dat er slechts een lichte snoei mogelijk was die het probleem niet compleet zou verhelpen. Er zou daarom ook gesproken zijn over andere maatregelen, zoals het tijdelijk spannen van een doek of het beschermen van de auto door een deken. Echter volgde in december 2022 een melding, ditmaal een klacht over overlast door vallende eikels en dode takken gerelateerd aan schade aan de auto. De gemeente wilde de schade niet vergoeden, hoewel zij de schade volgens de klager wel had veroorzaakt.

Klachtgesprek

Tijdens een klachtgesprek tussen de gemeente en de klager werd duidelijk dat de beloofde snoei in 2021 nooit had plaatsgevonden en dat het niet mogelijk was voor de klager om een overkapping te bouwen voor de auto. Het gesprek bood verder echter weinig duidelijkheid, aangezien de klager besloot om naar de klachtencommissie te stappen. Wat hem betreft had hij geen duidelijk antwoorden gekregen van de gemeente. De klachtencommissie concludeerde echter dat het college geen onbehoorlijkheid verweten kan worden: ‘De commissie stelt vast dat er op de correspondentie van klager is gereageerd. Dat deze reacties niet de inhoud bevatten die klager wenst, kan niet aan de gemeente verweten worden.’

Boomrijke gemeente

Redenen voor de gemeente om in gevallen als deze geen ingrijpende maatregelen te treffen zijn onder meer dat de gemeente Nunspeet een boomrijke gemeente is en dat de klager zich niet in een unieke situatie bevindt. Alleen in extreme gevallen worden klachten door de gemeente verholpen. Ten tijde van vallende eikels is men zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen. Ook het wegsnoeien van een gezonde boom is volgens de commissie geen goede optie, mede omdat dit een slechte precedent in de gemeente zou kunnen scheppen. Wel stelt de commissie dat de gemeente om aandacht te hebben rond het snoeiproces. Wanneer er gesnoeid gaat worden naar aanleiding van een melding of klacht zou de gemeente de klager op de hoogte moeten stellen en vragen om ten tijde van het snoeien aanwezig te zijn om de klacht zo goed mogelijk te kunnen verhelpen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Deel dit artikel