Raadsleden Martin Juffer en Corrie Jansen. Foto: Eigen foto

Raadsleden Martin Juffer en Corrie Jansen. Foto: Eigen foto

NUNSPEET - Als reactie op schriftelijke vragen van de Gemeentebelang-fractie is er in de gemeente Nunspeet een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het combineren van wonen en zorg. Bij het onderzoek zijn verschillende zorgaanbieders, het zorgkantoor en de wooncorporatie betrokken geweest.

In de commissie Ruimte en Wonen was al een aantal keer gevraagd om een onderzoek naar de combinatie wonen en zorg. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling op dit gebied zijn raadsleden Martin Juffer en Corrie Jansen naar een minisymposium geweest over wonen en zorg. Het symposium werd vanuit de regio georganiseerd in Harderwijk en verschillende concepten betreffende het combineren van wonen en zorg werden tegen het licht gehouden. Ook werd er nagedacht over welke vormen van combineren van wonen en zorg die landelijk nu veel aandacht krijgen in de eigen gemeenten toegepast zouden kunnen worden.

Inzicht

De resultaten van het onderzoek worden begin 2023 verwacht. Het onderzoek moet inzicht geven hoeveel woningen en ook wat voor soort woningen er nodig zijn in de gemeente Nunspeet voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking. De fractie van Gemeentebelang wil daarnaast ook aandacht vragen voor de uitstroom vanuit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de mogelijkheid om te wonen in combinatie met welzijn. Raadslid Jansen: ‘Wij gunnen iedereen een goed passende woning in onze gemeente, maar dit geldt zeker ook voor onze eigen inwoners. Meergeneratiehofjes zou bijvoorbeeld een goed concept zijn om de combinatie van wonen en welzijn voor eigen inwoners te realiseren.’ Raadslid Juffer vult aan dat hij in Nunspeet al een goed voorbeeld ziet van een combinatie tussen wonen en zorg in de Veluwse Heuvel: ‘Wij zien kans om welzijn, wonen en zorg als cluster met elkaar te verbinden zodat er locaties ontstaan zoals de Veluwse Heuvel. Locaties waar iedere inwoner van onze gemeente graag verder oud wil worden en zelf de regie kan houden.’

Deel dit artikel