De (steun)fractie van Gemeentebelang op werkbezoek. Foto: Eigen foto

De (steun)fractie van Gemeentebelang op werkbezoek. Foto: Eigen foto

NUNSPEET - In het collegeprogramma van 2022-2026 zijn plannen meegenomen die moeten leiden tot verminderen van restafval van huishoudens en het voorkomen van zwerfafval en illegale stort. Een belangrijk deel van deze plannen is het realiseren van een milieustraat. Reden voor de (steun)fractie van Gemeentebelang Nunspeet om op werkbezoek te gaan bij Remondis, een van de afvalverwerkers in Nunspeet.

Hoewel veel afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen, heeft het gemiddelde huishouden nog altijd zo’n 200 kilo restafval dat uitgezocht en gescheiden moet worden. Fractievoorzitter van Gemeentebelang Marc Konings legt uit: ‘Iedereen weet dat het overgrote deel van onze grondstoffen schaars zijn en dat wij met steeds meer mensen deze grondstoffen heel snel aan het consumeren zijn. Op dit moment verbruiken we wereldwijd jaarlijks 1.7 aardes aan grondstoffen die de aarde in één jaar kan hernieuwen. In Nederland ligt dat getal zelfs op 2.7 aardes en dat zal niet snel minder worden.’ Gemeente Nunspeet heeft in het collegeprogramma voor de komende vier jaar daarom de intentie duidelijk gemaakt om zoveel mogelijk te sturen op duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie.

Goede afweging

Om informatie te krijgen en ideeën op te doen wat betreft afvalverwerking in de gemeente ging de Gemeentebelang-fractie op bezoek bij Remondis. Eelco Starreveld, vestigingsleider van Remondis, ziet nog veel potentie: ‘We zien nog heel veel mogelijkheden voor efficiëntere inzameling en hergebruik van afvalstromen, maar dan moeten bedrijven en inwoners wel goed voorgelicht worden en verleid worden om het maximale te doen.’ Wat betreft de fractie van Gemeentebelang is het belangrijk dat in het beleid over afvalverwerking een goede afweging wordt gemaakt tussen gemak voor de inwoners, kosten voor inzameling en recycling en de impact van het beleid op het milieu. Het werkbezoek droeg volgens raadslid Petra van Olst goed bij aan de mogelijkheid om deze afweging te maken: ‘We hebben de nodige praktische zaken gehoord die we zeker zullen inbrengen als we het over het beleid gaan hebben. Denk aan het ophalen en hergebruiken van luiers, incontinentie materiaal en het inzetten van een afvalcoach.’

Deel dit artikel